MENÜKONGREYE --- GÜN -- SAAT KALDI

Kurullar
PAYLAŞ

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU


Başkan
Prof. Dr. Füsun Saygılı

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca

Genel Sekreter
Prof. Dr. Reyhan Ersoy

Araştırma Sekreteri
Prof. Dr. Erol Bolu

Sayman
Prof. Dr. Nuri Çakır

Veznedar
Prof. Dr. Alper Sönmez

Üye
Doç. Dr. Mine Adaş


KONGRE BİLİMSEL KURULU


Kongre Bilimsel Kurul Başkanı
Prof. Dr. Füsun Saygılı

Kongre Bilimsel Kurul Koordinatörü
Prof. Dr. Alev Eroğlu Altınova

Bilimsel Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Ali Rıza Uysal
Prof. Dr. Dilek Yavuz
Prof. Dr. Erol Bolu
Prof. Dr. İlhan Satman
Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan
Prof. Dr. Sema Yarman
Prof. Dr. Tevfik Sabuncu
Prof. Dr. Yüksel Altuntaş
Prof. Dr. Mustafa Kemal Balcı
Prof. Dr. Ayşegül Atmaca
Prof. Dr. Hasan Ali Altunbaş
Prof. Dr. Melek Eda Ertörer
Prof. Dr. Murat Yılmaz
Prof. Dr. Selçuk Dağdelen
Prof. Dr. Zeynep Cantürk
Doç. Dr. Ayşe Kubat Üzüm
Doç. Dr. Aslı Doğruk Ünal
Doç. Dr. Serpil Salman